Hållbarhet är framtiden

AGES hållbarhetsarbete styrs av det övergripande målet att ständigt förbättra verksamheten vad gäller miljö, arbetsvillkor och etik. Till grund för våra prioriterade fokusområden ligger en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, lokala organisationer och andra intressenter. Vår ambition är att minska riskerna samtidigt som vi sänker kostnaderna och infriar förväntningarna hos våra intressenter.