AGES Rheocasting Initiative

Gjutningsindustrin förändras snabbt – en förändring som drivs av allt hårdare krav från konstruktörer och designers. Vi på AGES vill kunna erbjuda semisolid gjutning som komplement till vår pressgjutningsverksamhet (HPDC) för att möta våra kunders krav. Vi breddar därför vårt kunderbjudande med rheogjutning.

Legeringen

190–200 W/mK (120 W/mK för pressgjutning).
Värmebehandling ökar värmeledningsförmågan.
Nya legeringar i FoU-planen för 2019–2023.

Fördelar med rheogjutning

Processen erbjuder flera fördelar som:
• Stor legeringsflexibilitet i och med att rheogjutning tillåter en bredare uppsättning legeringar än pressgjutning.
• Mycket låg porositet, vilket tillåter läckfria, svetsbara och värmebehandlingsbara komponenter.
• En kostnadseffektiv process som tillåter produktion av komplicerade komponenter till en rimlig kostnad.

Tillämpning: kylning

Geometri och konstruktion.
Kylflänsar: 105 mm och 0,8 mm vid spetsen.
Små dragvinklar: 0,4–0,6 grader.

Tillämpning: trycktäthet

Status: DV har godkänts och produktion inleds 2019. Läckfria komponenter utan impregnering. Tryckklassning från 15 bar till 120 bar.

Teknik

Impregnering är ofta inte möjlig på grund av högt tryck, höga temperaturer och hög kostnad.