2019-02-06

AGES Bokslutskommuniké 2018

Helåret

• Nettoomsättningen var 1099 MSEK (1012)

• Rörelseresultat 57 MSEK (40)

• Resultat före skatt uppgick till 49 MSEK (36)

• Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (26)

• Resultat per aktie var 5,30 SEK (3,80)

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen var 277 MSEK (293)

• Rörelseresultat 15 MSEK (12)

• Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (10)

• Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (6)

• Resultat per aktie var 1,10 SEK (0,85)
VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Under sista kvartalet påbörjade vi ett större program inom vår pressgjutningsverksamhet i Unnaryd med syfte att rationalisera och effektivisera produktionsflöden. Programmet kommer i första steget pågå fram till september. Som en del av detta såg vi över organisationen och har lett till förändringar under januari 2019.

Arbetet med att förbättra leveransprecision och kvalitetsutfall har givit bra resultat och skapar förutsättningar för att arbeta mer fokuserat på marknaden. Vi har i nuläget en bra nivå vilket har resulterat i några nya kontrakt och intressanta förfrågningar på exportmarknaden.

Efter att flytten av Solna verksamheten till Kulltorp avslutades under hösten påbörjades i slutet av året en utbyggnad i Kulltorp för att kunna expandera enheten.

Inom området skärande, svetsning och montering har gjorda investeringar och marknadsarbete följt planerna och haft en stabil utveckling och lönsamhet. Vi konstaterar genom tagna kontrakt att vi är konkurrenskraftiga och att bredden inom området med våra enheter i Värnamo, Hörle, Falkenberg och Ningbo-Kina är attraktivt på marknaden.

Arbetet med AGES varumärke och AGES som arbetsplats har fortsatt och har fått ett bra mottagande och resultat. Fokus är kommunikation, tydlighet och affärsmässighet.

Arbetet kommer fortsätta under 2019 med ett flertal aktiviteter för att strukturerat sätta vårt AGES DNA i organisationerna.

Framtida utveckling

Vi följer nogsamt den globala utvecklingen gällande konjunktur och diskussioner kring fordonsbranschen, i synnerhet utvecklingen gällande fossilbränsledrivna motorer.

Vi har tillförsikt att de investeringar vi gör i produktion och organisation tillsammans med flexibilitet och bredd i koncernen ger förutsättning för långsiktig stabil tillväxt och lönsamhet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, VD AGES Industri AB

Tel:+46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0) 8-684 211 00  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng