2020-02-05

AGES Bokslutskommuniké 2019

 

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen var 238 MSEK (277)
· Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 5 MSEK (15)
· Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till -145 MSEK (15)
· Resultat före skatt uppgick till -147 MSEK (13)
· Resultat efter skatt uppgick till -147 MSEK (8)
· Resultat per aktie var -20,85 SEK (1,10)
· Nedskrivning av goodwill om totalt ca 150 Mkr vilket påverkar resultat och balansomslutning men inte kassaflöde.

Helåret

· Nettoomsättningen var 1002 MSEK (1099)
· Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 35 MSEK (57)
· Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till -115 MSEK (57)
· Resultat före skatt uppgick till -123 MSEK (49)
· Resultat efter skatt uppgick till -127 MSEK (37)
· Resultat per aktie var -18,00 SEK (5,30)
 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Den konjunkturavmattning vi noterade under sommaren och hösten dämpades under årets sista månader och vi ser en mer stabil och balanserad efterfrågan men på en ny lägre nivå.

Under kvartalet har koncernen fortsatt arbetet med det besparingsprogram som initierades under sensommaren. Programmet följer plan och kommer fortgå under 2020. Som tidigare kommunicerats väntas åtgärderna steg för steg ge effekt under 2020. Väl genomfört ger det AGES en effektivare organisation och bättre kostnadskontroll vilket är en fördel när konjunkturen stärks igen.

Vi fortsätter att investera i våra processer och vi kan glädjande konstatera att årets fokuserade arbete inom marknad, leveransprecision och kvalitetsförbättringar har lagt en bättre stabilare grund för AGES.

Moderniseringen av pressgjuteriet i Unnaryd fortsätter och vi konstaterar att vi under kvartalet fått förnyat förtroende hos några av våra större kunder vilket resulterat i ett antal nya större kontrakt vilket visar att vi är på rätt väg. Kontraktsperioden för dessa är med start i mindre skala 2021 och väntas produceras i fullvolym 2023.

Inom de skärande enheterna har ett antal större kontrakt säkrats för leveranser till en nyutvecklad drivlina inom lastbilsmarknaden.

Leveranser beräknas starta i mindre skala 2021 med beräknad fullvolym 2023.

Det ligger i strategin att hitta nya marknadsområden för AGES. Inom pressgjutning startar vi vårt första projekt med en ny gjutteknik, så kallad rheocasting. Marknaden är elektronikindustrin och första leverans väntas under Q1 2020. Ordervärdet är i nuläget inte stort men det ger oss möjlighet att tillsammans med kund utveckla och anpassa produkter inom ett mycket intressant område.

Hållbarhet är och kommer bli en viktigare del i AGES framtida utveckling. AGES har startat arbetet med att ta nästa steg i sin hållbarhetsstrategi vilken kommer rulla igång under första delen av 2020. Som en del i detta arbete har AGES under året fokuserat kring personalutveckling genom vårt program AGES Academy. Programmets steg 1 avslutades i december och kommer nu vara en rullande del inom koncernen. Rätt kompetens och effektiv organisation är en förutsättning för att hantera framtiden oavsett utmaningar.

Framtida utveckling

Under året har vi genomfört stora förbättringar i våra enheter genom dels investeringar och kompetenshöjande åtgärder. Våra enheter levererar bra kvalité och i tid. Nödvändiga certifieringar för leverans mot fordonsindustrin har säkrats och vi kan nu fokusera ytterligare på marknadsarbetet, nya affärer och förbättrad lönsamhet.

 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng