2019-04-30

AGES Industri AB (publ) förvärvar samtliga aktier i UB Verktyg AB

UB Verktyg AB är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg. Bolaget har sin verksamhet i Bor strax utanför Värnamo.

AGES har en nära och långvarig relation med UB Verktyg AB som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar.

Köpeskillingen uppgår till 15 MSK på skuldfri bas.

UB Verktyg AB omsatte 2018 24 MSEK. Det förvärvade bolagets balansomslutning uppgår till ca 12 MSEK, varav ca 7 MSEK utgör eget kapital. Konsolidering av bolaget sker från den 1 Maj 2019 och förväntas bidra med ca 0,50 kr i resultat per aktie på årsbasis.

AGES kunder efterfrågar i större omfattning utveckling, korta projekttider och delaktighet vid framtagande av nya produkter. Genom förvärvet av UB Verktyg AB utvecklar vi vår strategi att bredda AGES kunderbjudande.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel:+46(0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 12.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag ca 600 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00.  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close