2024-04-04

AGES Industri AB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

AGES Industri AB publicerar i dag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023 på bolagets hemsida www.ages.se .

AGES hållbarhetsrapport finner du här.

För att minska pappersanvändningen skickas tryckta exemplar ut via post till de aktieägare som begär det och kan beställas via e-post pressmeddelande@ages.se

Halmstad april 2024

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande2024-04-04 10:00 CET