2023-10-13

AGES Industri förvärvar Östlings Verktygs AB och APM August Pettersson AB

AGES Industri har idag (13 oktober 2023) förvärvat samtliga aktier i Östlings Verktygs AB och APM August Pettersson AB (APM). Tillsammans med UB Verktyg kommer dessa två bolag att utgöra ett nytt affärsområde, Tech/Tooling. Köpeskillingen för båda bolagen (på skuldfri basis) uppgick till totalt 29 MSEK. Finansieringen av förvärven sker genom AGES befintliga kreditfaciliteter och sker med omedelbart tillträde till aktierna.

Det nya affärsområdet,Tech/Tooling, med en hög grad av kompetens inom tillverkning av formverktyg, kontrollfixturer, prototyp och småserietillverkning samt automatisering kommer att bidra till en ökad förädlingsgrad i AGES kunderbjudande. Detta innebär att AGES breddar verksamheten i linje med bolagets strategiska inriktning.

Vår pågående förflyttning mot att bli en mer högteknologisk kontraktstillverkare fortskrider. Förvärven bidrar med resurser och kapacitet för att höja vår tekniknivå. Vi är glada att välkomna Östlings Verktyg och APM till AGES-familjen, säger Anders Magnusson, VD för AGES Industri.

Östlings Verktyg grundades i Gnosjö 1959 och konstruerar och tillverkar formverktyg med en högteknologisk maskinpark. Bolaget har 16 anställda och har omsättning om ca 29 MSEK och ett rörelseresultat (EBIT) om ca 4,5 MSEK.

Värnamobaserade APM grundades 1989 och är en tillverkare av kontrollfixturer, med hög kompetens inom konstruktion och avancerad CNC bearbetning och CMM mätning. Bolaget har 14 anställda och har en omsättning om ca 16 MSEK och ett rörelseresultat (EBIT) om ca 0,5 MSEK.

Konsolidering sker från och med 1 oktober 2023. Förvärvet förväntas inledningsvis bidra med 0,50 SEK på AGES resultat per aktie på årsbas.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-13 12:00 CET.