2023-03-31

Styrelseledamot förvärvar aktier i AGES Industri AB

Styrelseledamot Anders Berggren har meddelat bolaget att han utökat sitt innehav av aktier i bolaget genom en transaktion utanför börsen motsvarande sammanlagt 80 000 aktier till kursen 51,60 kr. Transaktionen genomfördes den 30 mars 2023.

Anders Berggrens innehav i AGES Industri AB uppgår efter transaktionen till 100 000 aktier motsvarande 1,4% av aktiekapitalet.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande2023-03-31 09:00 CET