2023-04-21

AGES årsredovisning 2022

Det är glädjande att vi kan redovisa ett förbättrat resultat under ett år präglat av stora utmaningar. Förflyttningen av produktion till närområdet och säkra, trygga leveranskedjor blir allt viktigare. Något som är en konkurrensfördel för AGES verksamhet. Med stolthet konstaterar vi att vårt fokus på kvalitet och hållbarhet resulterat i det prestigefyllda Stora Leverantörspriset från branschorganisationen FKG.

Läs mer i AGES Årsredovisning 2022