2023-04-21

AGES hållbarhetsrapport 2022

Det är tydligt att hållbarhetsfrågorna steg för steg blir allt viktigare delar i affärsbesluten. Begreppet hållbarhet omfattar allt som påverkar våra möjligheter att bedriva livskraftiga affärer och verksamheter. Våra väsentliga hållbarhetsmål är kopplade till FN:s globala mål och rapporteras enligt den internationella standarden GRI (Global Reproting Initiative).

Läs mer om AGES hållbarhetsarbete och ladda ner hållbarhetsrapporten för 2022 här.