2019-06-03

AGES Industri har förvärvat UB Verktyg

UB Verktyg AB är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg och bolaget har sin verksamhet i Bor strax utanför Värnamo. Vi har sedan tidigare en nära och långvarig relation med UB Verktyg som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar. Genom förvärvet av UB Verktyg utvecklar vi vårt kunderbjudande ytterligare. Välkomna till AGES!