2019-02-16

Petter Cronstrand ny VD för AGES Hörle

Vi vill passa på att gratulera Petter Cronstrand som blivit utsedd till VD för AGES Hörle från och med 2019-02-16. Petter- som tidigare varit platschef och kvalitetschef- tar nu på sig VD-hatten efter Anders Magnusson som sedan hösten 2018 arbetar som koncernchef.