2023-04-04

AGES Industri AB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

AGES Industri AB publicerar i dag sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 på bolagets hemsida www.ages.se .

AGES hållbarhetsrapport finner du här.

För att minska pappersanvändningen skickas tryckta exemplar ut via post till de aktieägare som begär det och kan beställas via e-post pressmeddelande@ages.se

Halmstad april 2023

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande2023-04-04 10:00 CET